Shantykoor Die Regghe Sangers, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van shantykoor Die Regghe Sangers graag , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan shantykoor Die Regghe Sangers hebt verstrekt. Shantykoor Die Regghe Sangers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:-Uw voor- en achternaam-Uw adresgegevens-Uw telefoonnummer-Uw e-mailadres-Uw IP-adres

 WAAROM SHANTYKOOR DIE REGGHE SANGERS  GEGEVENS NODIG HEEFT

 Shantykoor Die Regghe Sangers  verwerkt  uw  persoonsgegevens  om  telefonisch  contact  met  u  op  te  kunnen  nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per  e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast  kan  Shantykoor Die Regghe Sangers  uw  persoonsgegevens  gebruiken  in  het  kader  van  het  uitvoeren  van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG SHANTYKOOR DIE REGGHE SANGERS GEGEVENS BEWAART

Shantykoor Die Regghe Sangers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens over bestellingen worden na verwerken binnen één maand verwijderd. 
Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden bewaard tot u zich uitschrijft. 

DELEN MET ANDEREN 

Shantykoor Die Regghe Sangers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Shantykoor Die Regghe Sangers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Shantykoor Die Regghe Sangers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

 Shantykoor Die Regghe Sangers  maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Shantykoor Die Regghe Sangers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het  privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Shantykoor Die Regghe Sangers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Shantykoor Die Regghe Sangers heeft hier geen invloed op. Shantykoor Die Regghe Sangers heeft Google geen toestemming gegeven om via Shantykoor Die Regghe Sangers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wm@dieregghesangers.nl. Shantykoor Die Regghe Sangers  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Shantykoor Die Regghe Sangers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Shantykoor Die Regghe Sangers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Shantykoor Die Regghe Sangers  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Shantykoor Die Regghe Sangers  op via wm@dieregghesangers.nl 

www.dieregghesangers.nl is een website van Shantykoor Die Regghe Sangers. 

Shantykoor Die Regghe Sangers is als volgt te bereiken: 
Onderaan elke pagina staan alle contactgegevens .